اعضای مجلس نمایندگان رییس جمهور را متهم به تقض قانون اساسی می کنند

اعضای مجلس نمایندگان رییس جمهورغنی را متهم به نقض قانون در مورد گزینش رییس کمیسیون مستقل انتخابات می کنند.

حکومت وحدت ملی و ناکامی ها در برگزاری انتخابات شفاف. شماری از اعضای مجلس نمایندگان رییس جمهور را متهم به نقض قانون اساسی کشور می کنند. صادقی زاده نیلی عضو مجلس نمایندگان می گوید که رییس جمهور با ایجاد کمیته گزینش می کوشد تا فرد مورد اعتمادش را در سمت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات بگمارد. آقای نیلی می افزاید که حکومت اراده جدی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ندارد.

اعضای مجلس نمایندگان افزون بر نگرانی جدی از تکرار تجربه ناکام انتخابات گذشته ریاست جمهوری می گویند که حکومت با تعیین مراکز رای دهی در مناطق نا امن می کوشد تا انتخابات پیشرو را مهندسی کند.

درهمین حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را از مسوولیت های کلیدی حکومت می داند.

پیشتر ریاست جمهوری، نجیب الله احمدزی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را از سمت اش برکنار کرد. بر بنیاد قانون در خلال پانزده روز باید رییس این نهاد از میان دیگر اعضای این کمیسیون گماشته شود، اما تاکنون این کار صورت نگرفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top