نگرانی فعالان مدنی از وضعیت بیجاشدگان روستای تبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل

شماری از فعالان مدنی و باشندگان ولسوالی سانچارک ولایت سرپل از وضعیت بیجاشدگان روستای تبر این ولسوالی نگران می کنند.

هفت روز از سقوط روستای تبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل به دست افراد وابسته به گروه طالبان می گذرد. فعالان مدنی و شماری از باشندگان روستای تبر می گویند که پس از سقوط این روستا به دست طالبان بیش از پنج هزار خانواده خانه های خود را ترک کرده اند. نصیر کشاورز فعال مدنی می گوید که تاکنون حکومت محلی و مرکزی به وضعیت بیجاشدگان روستای تبر توجه نکرده است.

به گفته آقای کشاورز، حکومت محلی برای باز پس گیری روستا تبر برنامه روی دست ندارد. وی هشدار می دهد که اگر روستای تبر باز پس گرفته نشود، احتمال می رود که ولسوالی سانچارک به دست افراد وابسته به گروه طالبان سقوط کند.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس سنا از حکومت می خواهند که هرچه زود تر عملیات بازپس گیری روستای تبر را آغاز کند.

پیش از این سخنگوی والی سرپل گفته بود که در پی پیوستن رییس کریم یکی از فرماندهان خیزش های مردمی مربوط به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با افراد تحت امرش به گروه طالبان، این روستا به دست طالبان سقوط کرده است. وی گفته بود که رییس کریم پس از مشاجره لفظی با فرمانده ذکر الله به طالبان پیوست و در حال حاضر بر علیه دولت می‌ جنگد.

نوشته‌های مرتبط


Top