گزیدۀ از فرموده های استاد شهید در مورد قدس

برگرفته:

از گفتگوی اختصاصی  خبرگزاری صدای افغان (آوا)  با استاد شهید

سنبلۀ سال۱۳۸۸

* شکی نیست و جهان می‌داند که مسئلۀ قدس یکی از قضایایی محوری جهان اسلام است چرا که اساساً قدس قبلۀ اول مسلمانان و جایگاه انبیا و پیامبران اسلام بوده است.

* دراین راستا مردم مجاهد افغانستان درکنار همه مسلمانان در ارتباط قدس شریف احساس مسئولیت ایمانی دارند و همه معتقد هستند که دفاع از ملت مظلوم فلسطین وجیبه و رسالت اسلامی هر مسلمان است.

* تعدادی از مقامات کشورهای غربی و صهیونیست ها مسئلۀ قدس و فلسطین را سیاسی می‌خوانند، درصورتی که مسئلۀ قدس بیشتر ازاین‌که یک مسئلۀ سیاسی باشد دینی و ایمانی است، مسئلۀ قدس تنها سیاسی نیست، بلکه این مسئله با وجود مسایل دینی و اعتقادی درعین حال یک مسئلۀ انسانی و حقوقی می‌باشد.

* دفاع از حق، عدالت و مظلومیت حق مسلم همه انسان های آزادی خواه و ملت های آزاده است و هر انسانی با شعور احساس مسئولیت می کند که از حق، عدالت و مظلومیت مردم فلسطین و قدس شریف دفاع کند.

* سکوت در برابر ظلم و استبداد جنایتی در برابر حق، عدالت و انسانیت است، با این حال دفاع از مردم فلسطین و قدس شریف وظیفۀ ایمانی همه مسلمانان است.

* آزادی و آزادی‌خواهی حق هر انسان با شعور است، و مردم مسلمان فلسطین به خاطر دفاع از خاک، آزادی و آزادی‌خواهی شان علیه اشغالگران اسرائیلی می جنگند، اما امریکایی ها و جوامع غرب آنان را به عنوان تروریست یاد می کنند.

* کسانی که در فلسطین عملیات های وحشیانه را انجام می‌دهند و دست شان به خون مردم مسلمان فلسطین رنگین است، از سوی امریکایی ها و اسرائیل مورد استقبال قرار می‌گیرند.

* دفاع از مردم فلسطین راه های مختلف دارد، ‌سردادن شعارها، اطمینان دادن و اعلام حمایت از مردم فلسطین همه می تواند درد و رنج مردم مظلوم فلسطین را درمان کند.

نوشته‌های مرتبط


Top