حمایت رهبران شیعه عراق از ادغام گروه حشد الشعبی با نیروهای دولتی این کشور

رهبران شیعه عراق از سیاست نخست وزیر این کشور برای ادغام حشد الشعبی در ساختار نیروهای دولتی عراق حمایت کرده اند.

آیت الله علی سیستانی، مرجع شیعیان عراق که در سال دوهزار و چهارده و در آستانه نزدیک شدن تروریستان داعش به بغداد فتوای مبارزه با این گروه را صادر کرده بود، حمایت خود را از سیاست دولت حیدر عبادی اعلام کرده و از حشد الشعبی خواسته است تا از قدرت و نفوذی که در جنگ با داعش به دست آورده اند در کارزار سیاسی و در انتخابات آینده این کشور استفاده کنند. شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت الله سیستانی روز جمعه با بیان موضع سیستانی در عین حال گفته است که نبرد با «تروریسم» در عراق با شکست داعش پایان نیافته است. او افزوده است که دستگاه امنیتی عراق باید تنها به دست مبارزانی اداره شود که در نبرد علیه داعش سهم داشتند. وی به کار گرفته شدن نیروهای مبارز عراقی در برابر داعش را در ساختارهای رسمی و دولتی این کشور لازمی دانسته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top