معنوی: حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی اراده ندارد

رییس پیشین کمیسیون انتخابات می گوید که حکومت اراده جدی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ندارد. فضل احمد معنوی همچنان از روند اصلاحات نظام انتخاباتی نیز انتقاد می کند.

هرچند حکومت و کمیسیون های انتخاباتی شانزدهم ماه سرطان سال پیش رو را زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است، اما فضل احمد معنوی رییس پیشین کمیسیون انتخابات با شمارش چند موارد از نا توانایی های حکومت در راستای اصلاح نظام انتخاباتی می گوید که حکومت وحدت ملی اراده جدی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ندارد.

رییس پیشین کمیسیون انتخابات همچنان هشدار می دهد که دیگر اجازه نخواهند داد که رهبری حکومت فعلی با بکار گیری از تقلب در انتخابات، برای پنج سال دیگر اداره کشور را به دست گیرند.

شماری از آگاهان می گویند که شهروندان کشور باید برحکومت فشار وار کنند تا انتخابات برگزار شود. این آگاهان سیاسی همچنان از مردم می خواهند که به پای صندوق های رای دهی حضور پیدا کنند و با حضور شان نگذارند افرادی تقلب کار به سرنوشت کشور حاکم شوند.

این در حالیست که سران حکومت وحدت ملی همواره اطمینان داده اند که در سال پیش رو انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را برگزار می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top