جنبش گذار از ایتلاف نجات افغانستان اعلام حمایت کرد

جنبش گذار طی همایشی از ایتلاف نجات افغانستان اعلام حمایت کرد. سخنرانان این همایش حکومت را به عوام فریبی و انحصار طلبی متهم می کنند و می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی برای رفع مشکلات کنونی کشور برنامه ندارند.

در کنار حمایت های مردمی از ایتلاف نجات افغانستان جنبش گذار طی همایشی از این ایتلاف اعلام حمایت کرد. رهبری این جنبش بی برنامگی و ناکارای حکومت وحدت ملی را یگانه دلیل حمایت از ایتلاف نجات افغانستان عنوان می کند.

هارون معترف یکی از اعضای جنبش گذار، حکومت را به عوام فریبی و انحصار طلبی متهم می کند و می گوید که سران حکومت وحدت ملی برای رفع مشکلات کنونی کشور برنامه ندارند. آقای معترف هشدار می دهد که ادامه توطیه چینی و استعفای اجباری وزیران و والی ها کشور را به بحران خواهد برد.

درهمین حال، استاد عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ طی اعلامیه ای که از سوی حسینی مدنی یکی از هوادارانش به خوانش گرفته شد گفته است که توطیه چینان در درون نظام علیه جریان ها و شخصیت ها دسیسه می کنند و این دسیسه چینی کشور را به بحران خواهد برد.

ظاهرا در رسانه های اجتماعی گزارش های به نشر رسیده است که گویا حکومت بر استاد عطا محمد نور والی بلخ فشار وارد کرده است تا از سمت اش کناره گیری کند. این درحالیست که این خبر تاهنوز از سوی حکومت تایید نشده است.

نوشته‌های مرتبط


Top