ایران ساخت موشک های شلیک شده از خاک یمن به عربستان سعودی را رد کرد

ایران، ساخت موشک های شلیک شده از خاک یمن به عربستان سعودی را رد کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل، این اتهام ها را تکذیب کرده و گفته است که دولت آمریکا برنامه ‌ای برای پیشبرد اهداف خود علیه ایران دارد.

این درحالیست که پیش از این، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با نمایش بقایای موشکی که از یمن به ریاض، پایتخت عربستان سعودی شلیک شد را، به ایران نسبت داده و این کشور را به نقض تعهدات بین ‌المللی متهم کرده است.‌ اما محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز، سخنرانی نماینده آمریکا را “نمایش” خوانده و توییتر خود این ادعاها آمریکا را، همانند ادعاهای قبلی آمریکا، که از موجودیت سلاح های کشتار جمعی در عراق خبر می داد، ساختگی و به دور از حقیقت دانسته است.

نوشته‌های مرتبط


Top