پیام صلاح الدین ربانی به مناسبت سی و سومین سالروز شهادت استاد ذبیح الله شهید

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی به مناسبت سی و سومین سالروز شهادت استاد عبدالقادر ذبیح الله، او را از چهره های نامدار و سترگ جهاد مردم افغانستان و از فرماندهان سترگ جمعیت اسلامی افغانستان عنوان کرده است.

در این پیام آمده است که، شهید ذبیح الله در طول دروان مبارزه و جهاد، از خود کارنامه های درخشانی به جا گذاشت. در این پیام همچنان آمده است که،  کارنامه های درخشان آن ابرمرد و نام نیک او، درج صفحات زرین تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم افغانستان بوده و هرگز فراموش نخواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top