اشرف غنی: قلب مردم افغانستان در همدردی با مردم فلسطین می ‌تپد

رییس جمهورغنی در سخنرانی خود در نشست فوق العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی در واکنش به تصمیم اخیر دونالد ترامپ بیت المقدس را هسته مرکزی هویت مسلمانان جهان و نمادی از تمدن اسلامی خوانده است. آقای غنی گفته است که فلسطین یکبار دیگر مورد توجه قرار گرفته‌ و قلب مردم افغانستان نیز در همدردی و همدلی برای مردم فلسطین می‌تپد.

رییس جمهورغنی در نشست فوق‌ العاده سازمان همکاری‌ کشورهای اسلامی در ترکیه، اجماع جهان اسلام به بیت‌ المقدس را لحظه خاص تاریخی و دلگرم کننده خوانده است. آقای غنی گفته است که بیت المقدس به دلیل این که نخستین قبله مسلمانان است، هسته مرکزی هویت مسلمانان جهان و نمادی از تمدن اسلامی است. رییس جمهورغنی بر همبستگی میان کشورهای اسلامی با استفاده از فرصت پیش ‌آمده تاکید کرده و افزوده است که باید برنامه جامع برای کمک به مردم و حکومت فلسطین ترتیب داده شود.

آقای غنی همچنان به قطع‌نامه‌‌های سازمان ملل‌ مبنی بر ضرورت یک راهکار عادلانه و پایدار که حقوق مردم فلسطین را به داشتن یک دولت رسمی تامین و جایگاه قدس را تثبیت کند، تاکید کرده و گفته است که همسویی و سازگاری بین جهان اسلام هیچگاه به‌این اندازه عالی نبوده که بیان‌گر احترام به جایگاه ویژه قدس در طول تاریخ مسیحیت، اسلام و یهودیت است.

آقای غنی گفته است که فلسطین یکبار دیگر مورد توجه قرار گرفته‌ و قلب مردم افغانستان نیز در همدردی و همدلی برای مردم فلسطین می‌تپد.

رییس جمهور افزوده که باید از قانون بین المللی برای تدوین یک نقشه ‌راه جامع جهت تطبیق ابتکار صلح عربی در راستای دست ‌یابی به صلح پایدار و عادلانه برای فلسطین و منطقه استفاده شود.

وی همچنان تاکید کرده است که اعمال تروریستی و خشونت ‌بار که قربانیان اصلی آن مسلمانان به ‌ویژه مردم افغانستان است، باید مردود و تقبیح شود. او از رییس‌جمهور و حکومت ترکیه به‌خاطر این ابتکار و تنظیم نشست ستایش کرده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top