عفو بین الملل: کشورهای عضو اتحادیه اروپا عامل اصلی برده داری پناهجویان در لیبیا است

سازمان عفو بین الملل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را عامل اصلی برده داری پناهجویان در لیبیا خوانده است. درتازه ترین گزارش این سازمان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متهم شده است که در ساختار پیچیده سوء استفاده و بهره برداری از پناهجویان و مهاجرین توسط گارد ساحلی لیبیا با دولت این کشور همکاری کرده اند.

این گزارش سازمان عفو بین الملل بارها تاکید می کند که دولت‌ های اروپایی با حمایت از ساختارهای ضد مهاجرتی و حمایت از دولت لیبیا به درماندگی و بدبختی وحشتناک پناهجویان در این منطقه، کمک می  کنند. براساس گزارشها، سازمان عفو بین الملل پس از دو سال تحقیق مداوم و گردهم آوردن منابع و شواهد لازم نوشته است که گروه های شبه نظامی مسلح، مقام های دولت لیبیا و قاچاقچیان در همکاری های تنگاتنگ بواسطه درآمد مالی و فساد، پناهجویان را به وحشتناک ‌ترین روش ممکن شکنجه و سرکوب می کنند، ودولت لیبیا و کشورهای اروپایی حامی آن از شکنجه‌ هایی که علیه پناهجویان اعمال شده، باخبر بوده اند و با سکوت اجازه ادامه این اعمال غیرانسانی را داده اند. کشورهای اروپایی و مقام های دولت لیبیا تاکنون در باره این گزارش سازمان عفو بین الملل واکنش نشان نداده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top