صدها پرواز به دلیل بارش سنگین برف در شمال اروپا لغو شده است

بارش برف سنگین در شمال اروپا، به لغو صدها پرواز در فرودگاه های مختلف انجامیده است. در فرودگاه شیپول آمستردام، یکی از بزرگترین فرودگاه های اروپا، حدود چهارصد پرواز، از فرودگاه بروکسل بیش از دوصد پرواز، و سه صد پرواز در فرودگاه فرانکفورت، لغو شده است.

در آلمان همچنان بارش برف سنگین علاوه بر لغو پروازها باعث حوادث متعدد رانندگی و راه بندان های شدید شده است. در هالند همچنین فرودگاه آیندهوون موقتا بسته شد و بسیاری از مکتب ها این کشور روز دوشنبه تعطیل بود. در بریتانیا نیز، ده ها پرواز فرودگاه هیترو لغو شده است. در نتیجه این وضعیت، در شهرهای گوناگون اروپا، به مسافران توصیه شده قبل از حرکت به سمت فرودگاه ها مطمین شوند که پروازهایشان لغو نشده است. با این همه درحالی که توفان موسوم به “آنا” سواحل اقیانوس اطلس در اروپا را درمی نوردد در سی و دو منطقه در فرانسه نیز وضعیت “اضطراری” اعلام شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top