هشدار وزیر داخله به زیر دستانش؛ بودجه این وزارت را به گونه شفاف مصرف کنید

وزیر امور داخله می گوید که تمویل کنندگان پس از این آماده نیستند بدون حساب دهی شفاف پلیس کشور را حمایت مالی کنند.

 (روز دوشنبه ۲۰ قوس/آذر) بیشتر از بیست نماینده کشورهای خارجی که در تمویل پلیس کشور سهم دارند در کابل گردهم آمدند تا در باره چگونگی مصرف بودجه پلیس ملی صحبت کنند. این نشست تحت عنوان “نشست اعضای صندوق وجهی حمایت از حاکمیت قانون” برگزار شده است. ویس احمد برمک وزیر امور داخله می گوید که تمویل کنندگان پس از این آماده نیستند که بدون حساب دهی شفاف پلیس کشور را حمایت مالی کنند. وزیر امور داخله از زیر دستانش می خواهد که بودجه این وزارت را به گونه شفاف به مصرف برساند. به گفته آقای برمک، تمویل کنندگان تعهد کرده اند که معاش پلیس را پنج درصد افزایش دهند.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان با تاکید بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در ارگان های امنیتی می گویند که هنوزهم در وزارت امور داخله فساد موجود است.

در حالی وزیر امور داخله بر تامین شفافیت و حساب دهی بودجه این وزارت تاکید می کند که پیش از این رییس جمهورغنی وزارت داخله را قلب فساد در کشور اعلام کرده بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top