عالمان دین در کابل خواهان قطع روابط کشور های اسلامی با آمریکا شدند

شورای علما مجمع ملی جوانان افغانستان طی یک نشست اعتراضی در کابل، تصمیم اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسراییل را محکوم کرد.

با گذشت هر روز نفرت و انزجار شهروندان کشور نسبت به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسراییل بیشتر می شود. این اعتراضات نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر کشور های اسلامی دامنه دار و تندتر می شود. به ادامه اعتراضات در کشور (روز دوشنبه ۲۰ قوس/آذر) شورای علما مجمع ملی جوانان افغانستان طی یک نشست اعتراضی در کابل، تصمیم اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا را محکوم کردند. مولوی حفیظ عضوی این نهاد می گوید که تصمیم اخیر دونالد ترامپ یک تصمیم بزدلانه و خلاف موازین و معاهدات بین المللی است و کشورهای اسلامی باید روابط شان را با آمریکا تعلیق کنند.

شماری از آگاهان به این باور اند که در صورت عملی شدن این تصمیم ترامپ، نه تنها امنیت منطقه با خطر روبه رو می شود، بلکه احتمال حرکت های تندتر مسلمانان نیز وجود دارد.

نوشته‌های مرتبط


Top