رییس جمهورغنی: ایجاد پارک های صنعتی به سکتور خصوصی واگذار شود

رییس جمهورغنی در روز پایانی نمایشگاه صنایع ملی به وزارت تجارت دستور داد که در همکاری با سکتور خصوصی طرح را تدوین کند که پس از این ایجاد پارک های صنعتی به سکتور خصوصی واگذار شود.

در آخرین روز نمایشگاه صنایع ملی کشور، محمد اشرف غنی رییس جمهوری از غرفه های که تولیدات داخلی به نمایش گذاشته اند دیدن کرد. آقای غنی با تاکید بر تقویت صنایع داخلی، یکبار دیگر به ادارات دولتی دستور داد که از تولیدات داخلی استفاده کنند. رییس جمهورغنی با آن که نبود زمین برای ایجاد پارک های صنعتی را مشکل اساسی در کشور می داند، اما می گوید که برای فراهم آوری زمین به صنعتکاران تلاش خواهد کرد.

در همین حال،

در همین حال، فیروز خان مسجدی معین وزارت تجارت می گوید که ایجاد پارک های صنعتی منجر به تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر و زمینه رشد صنعت در کشور خواهد شد.

این نمایشگاه برای سه روز برگزار شده بود. در این نمایشگاه در ۱۰۵ غرفه ۳۲ رقم اقلام تولیدی به نمایش گذاشته شده بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top