دیدبان رسانه های آزاد افغانستان از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران نگرانی می کند

دیدبان رسانه های آزاد افغانستان”نی” می گوید که شصت درصد خبرنگاران به دلیل ترس و روبرو شدن با مشکلات نمی خواهند پرونده های خشونت علیه شان را پیگیری کنند.

افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور به ویژه در شهر کابل نگرانی نهادهای مدافع رسانه ای را بر انگیخته است. دیدبان رسانه های آزاد افغاستان “نی” در تازه ترین گزارش خود گفته است که حکومت در راستای تامین امنیت خبرنگاران کوتاه آمده است. در این گزارش آمده است که از هر ده خبرنگار که با خشونت رو به رو شده اند، چهار تن آنان به دلیل ترس و گرفتار شدن به درد سر از پیگیری پرونده های شان دست کشیده اند.

مجیب خلوتگر رییس اجرایی “نی” می گوید که شش درصد خبرنگاران به دلیل بی میلی خانواده های شان و یا بی باوری به ارگان های عدلی و قضایی از پیگیری پرونده های شان دست کشیده اند. در این گزارش بر ممانعت کارمندان رسانه ای از سوی اداره ی که در آن کار می کنند نیز اشاره شده است.

از سویی هم، شماری از خبرنگاران خواهان بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران استند.

در این گزارش با دوصد و سی و یک خبرنگار در پنج زون کشور گفتگو شده است. از این میان هژده تن آنان گفته اند که با خشونت مواجه نشده اند و یکصد و هفتاد و هفت تن دیگر گفته اند که در جریان کار با خشونت روبه رو شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top