والی نورستان از بهبود وضع امنیتی دراین ولایت خبر می دهد

والی نورستان از بهبود وضعیت امنیتی در بخش های این ولایت خبر می دهد. حافظ عبدالقیوم می گوید که هم اکنون بیشتر بخش های این ولایت در حاکمیت حکومت محلی قرار دارد.

نورستان از ولایت های شرقی کشور است. این ولایت به لحاظ موقعیت جغرافیای کوهستانی است. هم مرز بودن این ولایت با پاکستان سبب ناامنی ها در بخش های از آن شده است. (روز چهارشبنه ۱۵ قوس/آذر) والی نورستان کارکردها و دستاوردهای مسوولان محلی این ولایت را رسانه ای کرد. حافظ عبدالقیوم می گوید که وضعیت امنیتی این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته، بهبود یافته و نیرو های امنیتی در تمام ولسوالی های کلیدی این ولایت حاکمیت دارند.

والی نورستان در کنار موجودیت چالش های امنیتی در این ولایت، نبود متخصصان در مراکز درمانی، کمبود ساختمان های دولتی و خراب بودن جاده عمومی این ولایت را از عمده ترین چالش ها فرا راه مردم نورستان عنوان می کند.

ولایت نورستان در سالهای گذشته نیز گواه حملات راکتی ملیشه های پاکستان بر بخش هایی آن بوده است. اما از یک سال به این سو، راکت پراگنی بر بخش هایی این ولایت کاهش یافته و ناامنی ها نیز در بخش های آن کاهش یافته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top