خلیلی: شورای عالی صلح آماده است تا برای طالبان در کابل دفتر سیاسی ایجاد کند

شورای عالی صلح می گوید که گروه طالبان باید موقف مشخص خود را در مورد گفتگو های صلح با حکومت، اعلام کند. این شورا می افزاید که آنان آماده است برای طالبان در کابل دفتر ایجاد کند.

رییس شورای عالی صلح با حضور در نشست خبری دستاورد های چند ماه اخیر این شورا را رسانه ای کرد. محمد کریم خلیلی می گوید که کار های درونی شورای عالی صلح تمام شده و آماده گفتگو با مخالفان مسلح دولت است. رییس شورای عالی صلح می افزاید که در سفر اعضای این شورا به اندونیزیا، حکومت این کشور و شورای علمای اندونیزیا از روند گفتگوهای صلح حکومت افغانستان اعلام حمایت کردند. آقای خلیلی همچنان از طالبان می خواهد که موقف مشخصی را برای گفتگوهای صلح با حکومت اعلام کنند. به گفته وی، شورای عالی صلح آماده است تا برای طالبان در کابل دفتر ایجاد کند.

از چند سال به این سو طالبان در قطر دفتر سیاسی دارند. اکرم خپلواک رییس دبیرخانه شورای عالی صلح موجودیت شماری از مقام های گروه طالبان را در قطر می پذیرد اما می گوید که طالبان در قطر دفتر رسمی ندارند.

مسوولان شورای عالی صلح می گویند که به جز پاکستان تمام کشورهای منطقه و جهان از روند گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می کنند. به گفته اعضای این شورا پاکستان به دلیل منافع سیاسی که از ناامنی ها در بخش هایی از افغانستان دارد، نمی خواهد در افغانستان صلح تامین شود.

نوشته‌های مرتبط


Top