یاماماتو: افغانستان به تعهداتش در قبال شورای حقوق بشر سازمان ملل عمل کند

سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان می خواهد که تعهداتش را در راستای رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر عملی کند.

 (روز سه شنبه ۱۴ قوس/آذر) مصادف است با روز جهانی حقوق بشر و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشری. طی بیش از یک دهه گذشته کار درست در راستای تامین حقوق بشری و رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشری در کشور صورت گرفته است. هنوزهم میزان تخطی های حقوق بشری در کشور بالاست. سیما سمر رییس کمسیون حقوق بشر می گوید که اقدامات انجام شده در راستای رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشری در کشور نا کافی است و حکومت باید دراین زمینه توجه بیشتر کند.

درهمین حال، تدامیچی یاماماتو فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر از تعهدات حکومت افغانستان در قبال شورای حقوق بشر سازمان ملل است. آقای یماماتو تاکید می کند که حکومت افغانستان باید این تعهدش را عملی کند.

فرستاده ویژه سازمان ملل توشیح کد جزایی کشور را گام مثبت در راستای اصلاحات در نظام عدلی و قضایی کشور می داند. وی می گوید که این قانون می تواند به بسیاری از مشکلات در افغانستان راه حل پیدا کند.

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ در همین روز اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. افغانستان هم اکنون عضو فعال این سازمان است.

نوشته‌های مرتبط


Top