نگرانی سناتوران از حضور گسترده تروریستان داعش در شمال کشور

اعضای مجلس سنا از افزایش ناامنی ها و حضور گسترده افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در شمال کشور نگرانی می کنند. آنان می گویند که برای نابودی داعش در شمال کشور باید عملیات گسترده نظامی راه اندازی شود.

نگرانی ها از حضور گروه های هراس افگن در شمال کشور موضوع تازه نیست. پیش از این اعضای شورای ملی از حضور گسترده گروه های تروریستی به ویژه افراد وابسته به گروه تروریستی داعش نگرانی کرده بودند. اعضای مجلس سنا در نشست (روز سه شنبه ۱۴ قوس/آذر) یک بار دیگر از حضور گسترده ای گروه های هراس افگن به ویژه افراد وابسته به گروه ترویسی داعش در شمال کشور نگرانی کردند. عبدالله قرلق عضو مجلس سنا می گوید که حکومت باید برای نابودی کامل داعش در شمال کشور عملیات بزرگ نظامی راه اندازی کند.

درهمین حال، فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا می گوید که حضور گروه تروریستی داعش در هر نقطه کشور خطرناک است و حکومت باید این مساله را درک کند.

انتقاد از افزایش فعالیت افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در حالی از سوی مجلس سنا مطرح می شود که به تازگی رییس جمهورغنی گفته است که گروه تروریسیتی داعش در افغانستان در حال فرار است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top