سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران برگزار شد

سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی امروز در ایران برگزار شده است. در این کنفرانس، که با شعار “وحدت و الزامات تمدن نوین اسلامی” برگزار شده، شماری از شخصیت های برجسته بین المللی، پیرامون محورهای مرتبط با وحدت اسلامی و مسایل جهان اسلام، سخنرانی می کنند.

در آغاز این کنفرانس، حسن روحانی رییس جمهور ایران، تروریزم را تهدیدی علیه جهان و منطقه دانسته است. آقای روحانی با تاکید بر وحدت و یکپارچگی مسلمانان، گفته است که مبارزه مسلمانان علیه تروریزم تا ریشه کنی همه عوامل آن ادامه خواهد داشت. آقای روحانی همچنان، بیان حقایق و تبلیغ واقعی اسلامی را مسوولیت علما، بزرگان، پویندگان و رسانه های کشورهای اسلامی دانسته است. فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد حج و اوقاف کشور نیز در این کنفرانس شرکت دارد. کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، با حضور پنجصد مهمان از کشورهای مختلف، تا پنشنبه این هفته ادامه دارد.

نوشته‌های مرتبط


Top