تاکید رییس جمهورغنی بر همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ازبیکستان

رییس جمهوری کشور می گوید که همکاری های اقتصادی میان کشورهای منطقه در کار تامین امنیت و رشد اقتصادی منطقه موثر است. آقای غنی بر گسترش روابط میان افغانستان و ازبیکستان تاکید می کند.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در سفر به ازبیکستان با استقبال گرم مقام های این کشور روبه رو شد. در این سفر پانزده توافقنامه در بخش های مختلف از جمله تجارت، انرژی، استندرد سازی، زراعت، تحصیلات عالی، صحت و امنیت میان دو کشور به امضا رسید. رییس جمهورغنی می گوید که همکاری های اقتصادی میان کشورهای منطقه در کار تامین امنیت و رشد اقتصادی منطقه‎ای موثر است.

آقای غنی می افزاید: “همکاری های اقتصادی میان کشور های منطقه می تواند در رشد و رفاه مردم منطقه به ویژه در بخش امنیت منطقه‎ای موثر تمام شود. ما برای رسیدن به ثبات منطقه‎ای باید به گونه پی گیر تلاش کنیم.”

رییس جمهورغنی همچنان به همکاری اقتصادی میان افغانستان و ازبیکستان تاکید کرد و گفت که قرار دادهای که میان دو کشور به امضا رسید برای هر دو کشور موثر است.

در همین حال، شوکت میر ضیایف رییس جمهور ازبیکستان می گوید که امنیت و ثبات افغانستان برای امنیت و ثبات منطقه مهم است و همکاری ها اقتصادی میان افغانستان و ازبیکستان این دو کشور را در رسیدن به ثبات و امنیت کمک می کند.

افغانستان و ازبیکستان در بخش های مختلف اقتصادی همکاری دارند. در حال حاضر میزان مبادلات تجاری میان این دو کشور به بیش از یک میلیارد دالر می رسد.

نوشته‌های مرتبط


Top