نخستین جشنواره گل زعفران در کابل برگزار شد

نخستین جشنواره گل زعفران در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این جشنواره افزایش تولید، پروسس و بازاریابی تولیدات زعفران در کشور گفته شده است.

زعفران که یکی از قیمتی‌ ترین گیاهان جهان است به عنوان بدیل مناسب برای کشت کوکنار در کشور تعریف شده است. کشت زعفران در چند سال اخیر در بخش هایی از کشور رو به افزایش است. (روز دوشنبه ۱۳ قوس/آذر) در کابل نخستین جشنواره گل زعفران برگزار شد. مرجان رییس زراعت کابل می گوید که هم اکنون در چهارده ولسوالی این ولایت زغفران کشت می شود.

گزارش شده است که در سال دو هزار و هفده میلادی پنجصد تُن پیاز زعفران به دهقانان کشور توزیع شده است. تخمین ها بر این است که تولید زعفران در کشور افزایش یافته و جایگزین کشت کوکنار در کشور خواهد شد.

زعفران آب کمتر نیاز دارد و پیاز آن تا چندین سال به صورت پیهم حاصل می‌دهد. شماری از دهقانان کشور از نبود بازار و توجه لازم به کشت زعفران در کشور به ویژه کابل شکایت می کنند.

زعفران که در نوشیدنی‌ ها و تهیه انواع دارو از آن استفاده می‌شود، در داخل و خارج کشور خریدار فراوان دارد. در حال حاضر یک کیلو زعفران به قیمت بیش از یکصد هزار افغانی به فروش می ‌رسد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top