داکتر عبدالله خواهان همکاری مشترک آمریکا و روسیه در امر مبارزه با تروریزم شد

رییس اجرایی حکومت در دیدار با سرپرست معاونیت وزارت امور خارجه آمریکا، خواهان همکاری مشترک آمریکا و روسیه در امر مبارزه با تروریزم در افغانستان شده است.

در این دیدار، رییس اجرایی حکومت بر از میان برداشتن پناه‌گاه‌ها و مراکز تجهیز و تمویل تروریستان تأکید کرد و گفته است که از اعلام راهبرد تازه واشنگتن در قبال افغانستان و جنوب آسیا تا کنون، هیچ تغییری در سیاست‌های پاکستان به میان نیامده است .درهمین حال،  سرپرست معاونیت وزارت امور خارجه آمریکابا اشاره به سفر وزیر دفاع آمریکا به اسلام ‌آباد گفته که پاکستان نه تنها تاکنون هیچ اقدام جدی در مبارزه با هراس‌افگنی و از بین‌ بردن مراکز تروریستان نکرده، بل حافظ سعید، رهبر لشکر طیبه را نیز از بند آزاد کرده است. وی خواهان تغییر در سیاست‌ های پاکستان است و گفته که این کشور باید در مبارزه با هراس‌افگنی همکاری کند.

نوشته‌های مرتبط


Top