هشدار حزب نهضت اسلامی افغانستان از ادامه توطیه علیه استاد عطا محمد

حزب نهضت اسلامی در یک نشست اعتراضی نسبت به ممانعت پرواز هواپیمای حامل استاد عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و والی بلخ می گوید که ادامه توطیه علیه سیاسیون کشور به ویژه استاد عطامحمد نور کشور را به پرتگاه سقوط نزدیک خواهد کرد.

پنجشنبه شب هفته گذشته هنگامی‎که استاد عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ می خواست مزار شریف را به مقصد کندهار ترک کند، هواپیمای حامل اش از سوی حکومت اجازه پرواز نیافت. این حرکت سبب واکنش های تند شهروندان و سیاسون کشور شده است. در ادامه این اعتراض ها، حزب نهضت اسلامی در یک نشست خبری، ممانعت پرواز هواپیمای حامل استاد عطامحمد نور را خلاف قانون می خواند. مولوی مختار مفلح رییس این حزب می گوید که این عمل حکومت غیر قانونی است و حکومت باید به حرکت های غیر قانونی اش پایان دهد.

درهمین حال، عبدالستار مراد عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که توطیه علیه سیاسیون کشور به ویژه استاد عطا محمد نور بحران را در کشور تشدید خواهد کرد. این عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان خواهان پایان بخشیدن به خود کامگی های حکومت است.

این در حالیست که جمعیت اسلامی افغانستان در نشست شورای رهبری ممانعت پرواز هواپیمای حامل استاد عطا محمد نور رییس اجرایی این حزب را نیز به شدت تقبیح کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top