سایه ی ابهام بر سیاست افغانستان؛ از دستپاچگی حکومت تا دست و پاچگی منتقدان

پس از سه سال ناقص بودن کابینه و دوام سرپرستی، سرانجام حکومت هفته ی گذشته دسته ی دوازده نفری از نامزدوزیران را به مجلس نمایندگان معرفی کرد، که پنج تن آنان برنامه های شان را به نمایندگان پیش کش کردند و هفت تن شان در راه رفتن به مجلسند. نامزدوزیران در حالی پشت میز خطابه ی مجلس قرار گرفتند که بسیاری از چوکی های مجلس خالی بود و اکثر نمایندگان، در نشستی در ولایت کندهار که شدیدترین منتقدان حکومت را گرد آورده است رفته بودند. پس آیا حکومت موفق به مهار این پیچیدگی خواهد شد یا وضعیت رو به بحرانی شدن خواهد نهاد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top