رییس جمهورغنی در مورد اظهارات دیروزش، از زنان معذورت خواست

رییس جمهورغنی در مورد اظهارات دیروزش، از زنان کشور معذرت خواسته است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که، استفاده رییس جمهور از عبارت چادرپوشیدن، در سخنان دیروزش، تعبیر سوء شده است.

روز گذشته، رییس جمهور غنی، هنگام سخنرانی در مراسم انتقال مسوولیت های نیروهای مرزی، از وزارت داخله به وزارت دفاع این کشور، گفته بود “هر کسی که ادعا دارد از اعضای عالی ‌رتبه یا وسط رتبه  این کشور، با داعش همکار است، جرأت کند، به محکمه بیاید ادعای خود را ثابت کند، اگر نه چادر بپوشد.” استفاده از اصطلاح چادرپوشیدن، با موجی از اعتراضات گسترده فعالان مدنی، به ویژه فعالان حقوق زن، در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مواجه شد، و آن را عملکرد زن ستیزانه رییس جمهور عنوان کردند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top