در جریان یک تظاهرات در شمال آلمان چندین تن زخمی شدند

چند تن در جریان یک تظاهرات در شمال آلمان زخمی شدند. این تظاهرات در شهر هانوفر در شمال آلمان برگزار شد، و در اثر درگیری میان پلیس و گروه‌ های ضد فاشیست، تعداد زخمی شدند.

پلیس برای پراکنده کردن این تظاهرات، از ماشین آب پاش، و اسپری استفاده کرده است. معترضان سعی داشتند، از برگزاری نشست حزب راست افراطی”جایگزین برای آلمان”جلوگیری کنند. این حزب از سال دو هزار و سیزده به این سو، با رویکرد مخالفت با مهاجرت و ضدیت با اسلام شناخته شده است. این حزب خواهان سیاست ‌های سخت ‌گیرانه مهاجرتی در آلمان است. براساس گزارشها، انتظار می رود تظاهرات بیشتری علیه این نشست برگزار شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top