برگزاری نشست منتقدان حکومت وحدت ملی در قندهار

بخاطر اصلاح حکومت وحدت ملی یا تلاش برای براندازی این حکومت؟ قرار بود در نشست قندهار، عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی نیز شرکت کند، اما روز گذشته به هواپیمای حامل او و همراهانش اجازه پرواز از فرودگاه بین المللی مزار به مقصد داده نشد. دلیل هراس حکومت از منتقدانش چه است؟ در نهایت نشست قندهار چه پیامدی می تواند داشته باشد؟ حکومت را مجبور به آوردن اصلاحات خواهد کرد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top