از میلاد منجی بشریت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد. رییس جمهورغنی می گوید که با آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم، عداوت ها جایش را به محبت و همبستگی داده است. از میلاد با سعادت منجی بشریت پیامبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی […]

از میلاد منجی بشریت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد. رییس جمهورغنی می گوید که با آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم، عداوت ها جایش را به محبت و همبستگی داده است.

از میلاد با سعادت منجی بشریت پیامبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد. در کنار مقام های بلند پایه حکومتی، ده ها تن از عآلمان دین در این همایشی اشتراک کردند. سخنرانان، ابعاد گونه گون زندگی و روش های سیاسی پیامبر اسلام را باز گو کردند.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که با آمدن حضرت محمد (ص) عداوت ها جایش را به محبت و همبستگی داده است. آقای غنی تاکید می کند که اگر به گونه واقعی سیرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را بدانیم، در هیچ ساحه زندگی با مشکل رو به رو نخواهیم شد. رییس جمهور غنی بخشی از مبارزات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را مبارزه در راستای محو تبعیض می داند و به وزارت عدلیه دستور می دهد که در همکاری با معاونیت دوم ریاست جمهوری مقرره رفع تبعیض را آماده کند.

در همین حال، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که حکومت از تمام گردهمایی ها حمایت می کند و گردهمایی ها نباید منافع ملی مردم افغانستان را خدشه دار کند.

از سویی هم، شماری از عآلمان دین با تاکید بر ادامه روش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، مسلمانان جهان به ویژه افغانستان را به اتحاد و یکپارچگی دعوت می کنند.