غنی: گروه تروریستی داعش در افغانستان با شکست مواجه شده است

رییس جمهور غنی در هفتمین نشست روند قلب آسیا تأکید کرده است که تأمین صلح در افغانستان باید در سه محور مورد بحث قرار گیرد. رییس جمهور غنی در شهر باکو پایتخت آذربایجان در آغاز سخنرانی خود را در مورد جنگ در افغانستان با این پرسش آغاز می کند که آیا گروه طالبان به تنهایی می تواند در برابر دولت افغانستان بجنگد. آقای غنی در پاسخ به این پرسش می گوید که طالبان بدون حمایت دولتی بیرون به ویژه پاکستان نمی تواند در مقابل نظامیان کشور بجنگد.

آقای غنی می افزاید:«آیا گروه های طالبان مجری اصلی اقتصاد جرمی و مواد مخدر که تامین کننده مالی جنگ می باشد، هستند؟ آیا طالبان می‌توانند بدون پشتیبانی و پناه‌ گاه، فعالیت کنند. جنگ با تروریزم تنها مشکل افغانستان و منطقه نیست، زیرا موج پنجم خشونت‌ های سیاسی و تروریزم تهدیدی علیه بشریت است و این پدیده که از بین ‌بردن آن به تلاش زیادی نیاز دارد، شهروندان و دولت ‌ها را با هم متحد می‌ کند.»

رییس جمهور غنی تأکید می کند که مسأله تأمین در افغانستان باید در سه جهت مورد بررسی قرار گیرد. طالبان، پاکستان و گروه های تروریستی بین المللی. آقای غنی می گوید که گروه طالبان نمی تواند از طریق جنگ و خشونت به هدف برسد و باید به روند صلح بیپوند. وی همچنان از پاکستان می خواهد از حمایت تروریستان دست بکشد و وارد گفتگوی سازنده با افغانستان شود. وی همچنان می گوید که تروریستان داعش در افغانستان با شکست سختی مواجه شده اند.

رییس جمهور غنی می گوید:«در یک سال گذشته، یک هزار و پنجصد عملیات مشترک زمینی و سه صد عملیات هوایی را علیه گروه داعش راه اندازی کرده ایم که از اثر آن، سه امیر و یک هزار و پنجصد تن از این گروه تروریستی کشته شدند و دوصد تن دیگر دستگیر شده اند. اکنون گروه داعش حمایت بیرونی را از دست داده است و این گروه، سلاح، تجهیزات و نیرو ندارد و شمار اندکی از آنها که در کوه‌ ها گیرمانده اند از گرسنگی خواهند مرد.»

آقای غنی تأکید می کند که نظامیان افغانستان در حال حاضر در همکاری با تعداد اندکی از نظامیان خارجی در مقابل ترویزم می جنگند. او از نیروهای ویژه و کوماندو به عنوان برترین نیروی جنگی در منطقه یاد می کند که در راستای مبارزه با گروه های تروریستی دستاورد های چشمگیری داشته اند. وی همچنان با یاد آوری از راهبرد تازه جنگی امریکا برای افغانستان می گوید که کابل در حاضر حال در همکاری مستقیم با جامعه جهانی به ویژه امریکا قرار دارد و راهبرد تازه واشنگتن پیام روشنی به تروریستان و حامیان دولتی آنان داشته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top