رییس جمهورغنی در راس یک هیاتی حکومتی به آذربایجان رفت

رییس جمهورغنی در راس یک هیأتی بلند پایه حکومتی به هدف اشتراک در هفتمین نشست کشورهای قلب آسیا به آذربایجان سفر کرده است.

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری هدف این سفر رییس جمهور به آذربایجان را اشتراک در هفتمین نشست کشورهای قلب آسیا عنوان می کند. وی می گوید که رییس جمهورغنی در این نشست پیرامون چگونگی مبارزه با تروریزم و جلب همکاری کشورهای منطقه در امر مباره با این پدیده و تامین امنیت منطقه ای صحبت می کند.

آقای مرتضوی می افزاید که رییس جمهورغنی در حاشیه این نشست هفت موافقتنامه را با رییس جمهور آذربایجان در بخش هایی گوناگون امضا خواهد کرد.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان نسبت به بر گزاری این گونه نشست ها خوشبین اند و از سران حکومت می خواهند که در این نشست ها از موضع برحق افغانستان در کار مبارزه علیه تروریزم دفاع کنند.

همچنان روزنامه دیپلومات چاپ آمریکا نوشته است که روسیه تلاش‌های خود برای گسترش روابط با افغانستان را افزایش داده است. این روزنامه در مطلبی نوشته است که مسکو تلاش دارد تا سرمایه گذاران روسی را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند. روزنامه دیپلومات همچنین نوشته است که روسیه همچنین خواهان گسترش روابط در بخش سیاسی و نظامی با افغانستان است. پیش از این گزارشهایی وجود داشت که آمریکا پس از حضور نظامی در افغانستان، همواره تلاش کرده تا روسیه را در مسایل افغانستان در حاشیه قرار دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top