انتقاد مجلس نمایندگان از پرچاوی های برق در شهر کابل

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از بلند بودن صرفیه برق و پرچاوی ها در کابل انتقاد می کنند.

با فرا رسیدن فصل سرد زمستان و استفاده بی رویه از انرژی برق، بخش هایی از پایتخت به علت نبود برق گواه تاریکی است. مسوولان شرکت برشنا می گویند که فصل زمستان ظرفیت فراهم سازی برق به گونه یکسان به پایتخت نشینان را ندارند و به همین علت برق بخش هایی از شهر کابل تا چندین ساعت پرچاو می شود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان از بلند بودن صرفیه برق و پرچاوی ها در شهر کابل انتقاد می کنند.

مجیب الرحمن مومند رییس شرکت برشنا می گوید که در حال حاضر به دلیل بلند بودن تقاضا ظرفیت فراهم سازی برق بیست و چهار ساعته را ندارند. آقای مومند می گوید که در حال حاضر شهر کابل به هفت صد میگاوات برق ضرورت دارد.

رییس شرکت برشنا همچنان می گوید که سالانه بیشتر از ده میلیارد افغانی از سوی مشترکین پرداخت نمی شود و این امر سبب می شود که شرکت نتواند ضرورت برق کابل را تامین کند.

افغانستان هشتاد درصد برق خود را از کشورهای ازبیکستان، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان وارد می کند. مسوولان شرکت برشنا می گویند تا سال ۲۰۱۸ کار پروژه انتقال پنجصد کیلوولت برق تکمیل خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top