وزارت امور داخله طرزالعمل جدید جواز حمل سلاح را نهایی کرد

وزارت امور داخله طرزالعمل جواز حمل سلاح را نهایی کرده است. ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله می گوید با کسانی که سلاح های خود را در وزارت داخله ثبت نکنند، برخورد جدی خواهد شد.

موجودیت سلاح غیر قانونی در نزد افراد در شانزده سال گذشته در کشور به ویژه پایتخت سبب افزایش ناامنی و بالا رفتن سطح جرم های جنایی شده است. در بیشتر موارد دیده شده است افرادی که جواز حمل سلاح دارند برای بهره برداری شخصی خود از آن استفاده کرده اند. وزارت امور داخله با نهایی سازی طرزالعمل جدید جواز حمل سلاح هدف از این کار را تامین امنیت در کشور به ویژه پایتخت عنوان می کند.

ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله می گوید که بیش از نود هزار میل سلاح در کشور توزیع شده است که از این میان پنجاه و پنج هزار آن دارنده جواز اند.

درهمین حال، محمد هاشم الکوزی رییس کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مجلس سنا می گوید که جواز حمل سلاح بیش از تشکیل پلیس کابل توزیع شده است و این مساله برای تامین امنیت پایتخت نگران کننده است.

همواره انتقاد هایی وجود دارد که برخی افراد با گرفتن جواز حمل سلاح، از سلاح دست داشته خود سوء تستفاده می کنند. همچنان در بیشتر موارد دیده شده است که از اسلحه به اهداف شخصی و در جرایم جنایی از جمله اختطاف، قتل، باج گیری و دیگر موارد استفاده شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top