آنگلا مرکل برای تشکیل دولت جدید با حزب سوسیال دموکرات ایتلاف کرد

آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان، ایتلاف با رقیب دیرینه، یعنی حزب سوسیال دموکرات را برای تشکیل دولت جدید پذیرفت.

حزب دموکرات مسیحی با انتشار بیانیه ‌ای اعلام کرده است که از پیگیری راهبرد ایتلاف با سوسیال دموکرات و تشکیل ایتلاف موسوم به “بزرگ”حمایت خواهد کرد. این توافق در پی جلسه رهبران دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات به دست آمده است. این نشست با ابتکار عمل فرانک والتر اشتاین مایر، رییس جمهور آلمان برگزار شد. وی پس از این که هفته گذشته آنگلا مرکل موفق به ایتلاف با سبزها و لیبرال ها نشد، برای خروج از بحران پادرمیانی کرد. بیشتر از دو ماه است که انتخابات سراسری در آلمان انجام شده است و دموکرات مسیحی ‌ها به رهبری آنگلا مرکل هر چند بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند، اما همزمان شصت و شش کرسی بوندستاگ، پارلمان آلمان، را از دست دادند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top