مخالفت رییس اجرایی حکومت با برگزاری لویه جرگه عنعنوی

رییس اجرایی حکومت برگزاری لویه جرگه عنعنوی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی را خلاف قانون اساسی کشور می داند. آقای عبدالله می گوید که مبارزه سیاسی حق مردم افغانستان است و تلاش ها برای براندازی نظام به نفع کشور نیست.

در این روز ها بحث برگزاری لویه جرگه عنعنوی بدیلی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی مبحث سیاسیون و رسانه ها شده است. شماری از سیاسیون و افراد وفادار به حامد کرزی رییس جمهور پیشین تلاش می کنند تا زمینه برگزاری لویه جرگه عنعنوی را فراهم کنند. در پی این تلاش ها، رییس اجرایی حکومت می گوید که برگزاری لویه جرگه خلاف قانون اساسی کشور است. داکتر عبدالله عبدالله می افزاید که تشکیل حکومت موقت و برگزاری لویه جرگه حلال مشکلات کنونی کشور نیست و سیاسیون کشور باید در پرتو قانون اساسی فعالیت کنند. رییس اجرایی حکومت مبارزه سیاسی را حق شهروندان کشور می داند و می گوید که تلاش ها برای براندازی نظام به نفع کشور نیست. داکتر عبدالله همچنان می گوید که نباید در امر مبارزه با فساد اداری برخورد های سیاسی صورت گیرد.

این در حالیست که اختلاف های در درون حکومت و بی سرنوشتی انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها در کنار این که شهروندان کشور را نگران کرده، دست های سیاسیون بیرون از حکومت را برای طرح بدلیل درازتر کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top