درپی درگیری های اخیر میان پلیس و معترضان، وزیر عدلیه پاکستان استعفا داد

در پی درگیری های اخیر میان معترضان و نیروهای دولتی در اسلام آباد، زاهد حمید وزیر عدلیه پاکستان استعفا داد. گروه “لبیک یا رسول الله”گفته است بعد از مذاکرات با دولت و پذیرش درخواست شان که استعفای وزیر عدلیه بود به اعتراضات خود پایان داده اند.

این گروه به تغییر عبارت سوگند انتخاباتی نمایندگان پارلمان اعتراض داشتند. دولت پاکستان گفته است عبارت جنجالی در سوگند نمایندگان پارلمان را خطای نوشتاری خوانده و گفته است که جمله پیشین دوباره در متن سوگند نمایندگان درج خواهد شد. بااین حال زاهد حمید وزیر مستعفی عدلیه پاکستان گفته است که تصمیم به استعفا را برای پایان دادن به شرایط بحرانی در کشورش گرفته است. درجریان این اعتراضات چندین تن کشته و دستکم یکصد و پنجاه تن دیگر زخمی شدند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top