داکتر عبدالله: حکومت برای شکست تروریستان داعش متعهد است

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست شورای وزیران گفته است که راهکار حکومت وحدت ملی در مورد گروه داعش بسیار واضح است. وی تاکید کرده است که گروه تروریستی داعش در برابر نظامیان افغانستان در میدان های نبرد شکست خورده است.

آقای عبدالله جنگ افغانستان را جنگی تحمیل شده خوانده و افزوده است که حکومت وحدت ملی طرفدار این نیست که مردم افغانستان در جنگ کشورهای دیگر دخیل باشند. وی همچنان گفته است که در حال حاضر ده‌ ها گروه‌ تروریستی در افغانستان حضور دارند و در برابر نظامیان کشور می جنگند.

با این حال، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی از حضور هراس افگنان داعش در شمال کشور نگرانی می کند. این مقام وزارت دفاع ملی می گوید که افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در بخش هایی از ولایت جوزجان حملات خود را افزایش داده اند. به گفته آقای وزیری، وزیران دفاع کشورهای اسلامی تعهد کرده اند که در کار مبارزه علیه گروه های تروریستی افغانستان را همکاری می کنند.

در حال حاضر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه شکست خورده است. برخی آگاهان به این باوراند که این گروه به سبب همین شکست فعالیت خود را در افغانستان شدت بخشیده است.

نوشته‌های مرتبط


Top