بزرگداشت از هفته جهانی کودک در کابل

از هفته جهانی کودک طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می گویند که در حال حاضر سه اعشاریه یک میلیون کودک در کشور در معرض خطر قرار دارند.

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از هفته جهانی کودک گرامیداشت کرد. بی‎کاری، ناامنی و فقر از مواردی است که بیشتر از کودکان قربانی می گیرد. فیض الله ذکی سرپرست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که در حال حاضر سه اعشاریه یک میلیون کودک در کشور در معرض خطر قرار دارند.

سوء استفاده تروریستان از کودکان در انجام حملات انتحاری در پهلوی انجام کارهای شاقه از دیگر مواردی است که از کودکان کشور در برخی از موارد قربانی گرفته است. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که ارقام مشخصی از کودکانی که به کارهای شاقه مصروف اند در دست نیست، اما آمارهای ابتدایی نشان می دهد که یک اعشاریه دو میلیون کودک در کشور مصروف انجام کارهای شاقه استند.

هنوز قانونی در حمایت از حقوق کودکان در کشور وجود ندارد. مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می گویند که پیش نویس قانون حمایت از حقوق کودکان پس از تایید کابینه به شورای ملی فرستاده شده است. آقای ذکی از اعضای شورای ملی می خواهد که هرچه زود تر این قانون را تصویب کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top