انتقاد اداره عالی تفتیش از دادستانی کل

اداره تفتیش می گوید پرونده هایی که در آن بیش از ده میلیارد افغانی فساد اداری شده است توسط دادستانی کل بطور جدی بررسی نمی شود.

فساد بعد از تروریزم بزرگترین چالش در برابر پیشرفت کشور به شمار می رود. اما مبارزه با این پدیده در کشور قناعت بخش نیست. محمد شریف شریفی رییس اداره تفتیش می گوید پرونده هایی که در آن بیش از ده میلیارد افغانی فساد اداری شده است ازسویی دادستانی کل به طور جدی بررسی نمی شود و این کار برای اداره عالی تفتیش پرسش برانگیز است. آقای شریفی می افزاید که در این پرونده ها فساد مالی شماری از وزیران، معینان، والیان و شهرداران پیشین و بر حال شامل استند.

با این حال، اما نور حبیب جلال معاون اداره دادستانی کل می گوید پرونده هایی فساد که ازسویی اداره عالی تفتیش به دادستانی فرستاده شده اند نیاز بیشتر به بررسی دارند.

از سویی هم، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از موثریت راهبرد ملی مباره با فساد اداری خبر می دهد. آقای دانش می گوید که حکومت در امر مبارزه با فساد اداری دستاورد ها چشمگیری داشته است.

حکومت در سه سال گذشته برای برچیدن فساد اداری در کشور راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری را تدوین و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده است. تا کنون مرکز عدلی و قضایی ده ها تن از مقام های پیشین حکومت را از بهر فساد اداری دادگاهی کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top