ادامه ی موشک پراکنی های پاکستان و اقدام نیروهای مرزی افغانستان

به دنبال پرتاب موشک های بی شمار نظامیان پاکستان بر چندین ولسوالی کنر، سرانجام نیروهای مرزی افغانستان نیز اقدام متقابل کرده اند و به چندین پاسگاه نیروهای مرزی پاکستان حمله کرده اند، که به قول فرمانده پولیس کنر، تلفات و زخمی آن تا هنوز مشخص نیست.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top