وزارت مهاجرین از برگشت بیش از نیم میلیون مهاجر در سال روان میلادی خبر می دهد

وزارت مهاجرین و عودت ‌کنندگان می‌ گوید، با آن که روند برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان و ایران، کمتر شده است؛ اما از آغاز سال روان میلادی تا اکنون، نزدیک به نیم ‌میلیون تن به افغانستان برگشته اند.

حفیظ احمد میاخیل مشاور رسانه ای این وزارت می گوید که، در هر هفته، بیش شش تا هفت هزار تن از مهاجران کشور، از کشورهای ایران و پاکستان، برگشت می کنند. به گفته آقای میاخیل، امسال نود درصد از بازگشت کنندگان، آن دسته از مهاجرانی بودند که، در پاکستان مدرک اقامت قانونی نداشتند. بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، روند برگشت داوطلبانه مهاجرین قانونی از پاکستان و ایران، بر اساس توافق با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، تا سه ماه، به دلیل سردی هوا متوقف می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top