وزارت دفاع ملی از کشته ۵۷ هراس افگن در یک شبانه روز گذشته خبر می دهد

در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نظامیان کشور در یک شبانه روز گذشته، پنجاه و هفت فرد وابسته به گروه های تروریستی، کشته شده اند.

دفتر رسانه ای وزارت دفاع ملی، با نشر خبرنامه ای می گوید که، در میان کشته شدگان، چهارده تروریست داعش شامل استند. به اساس خبرنامه، این تروریستان در پی چندین رشته عملیات نظامیان کشور در چهارده ولایت کشور، کشته شده اند. وزارت دفاع ملی می گوید که، در جریان این عملیات، یک کارخانه ساخت ماین تروریستان نیز، در ولایت فراه از بین برده شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top