توافق ایران، روسیه و ترکیه برای برگزاری کنگره صلح سوریه

کنگره صلح سوریه به هدف پایان دادن جنگ شش ساله در این کشور، به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برگزار خواهد شد. این خبر پس از دیدار روییسان جمهور روسیه، ترکیه و ایران در شهر سوچی روسیه اعلام شده است.

در این کنگره که قرار است با هدف پایان دادن جنگ شش ساله در این کشور، با حضور نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان آن، برگزار شود. رییسان جمهور سه کشور در بیانیه مشترک خود، از دولت سوریه و مخالفان آن خواسته اند، که “به طور سازنده ای” در گفتگوهای این کنگره شرکت کنند. دولت سوریه از این بیانیه استقبال کرده است. زمان برگزاری کنگره صلح سوریه که قرار است در شهر سوچی در ساحل دریای سیاه برگزار شود، اعلام نشده است.

نوشته‌های مرتبط


Top