حکومت طالبان را به استفاده از کودکان در حملات تروریستی متهم می کند

معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که در بسیاری موارد تروریستان از کودکان در حملات تروریستی استفاده می کنند.

از روز جهانی کودک طی همایشی در کابل گرامیدشت شد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که ناامنی و فقر بزرگترین چالش در برابر کودکان کشور است. وی می افزاید که هم اکنون سه میلیون کودک در کشور دسترسی به مکتب ندارند و این مساله برای آینده کشور نگران کننده است.

معاون دوم ریاست جمهوری همچنان می گوید کودکان در شرایط کنونی با مشکلات متعددی در کشور روبه رو اند. به گفته وی، تروریستان در بسیاری از موارد از کودکان در حملات تروریستی استفاده می کنند. آقای دانش می پذیرد که حکومت در راستای تامین حقوق کودکان در شانزده سال گذشته موفق نبوده است.

دسترسی نداشتن به مکتب تنها مشکل کودکان کشور نیست. درحال حاضر شماری از کودکان به خدمات صحی نیز دسترسی ندارند. معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که سالانه در اثر اسهال نزدیک به ده هزار کودک در کشور جان می دهند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که به تازگی حکومت قانون کودکان را در پانزده فصل و یکصد و شش ماده تصویب کرده است. معاون دوم ریاست جمهوری می گوید با تطبیق شدن این قانون مشکلات کودکان حل خواهد شد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top