وزیر مالیه: در بودجه سال ۱۳۹۷ به ولایت های کمتر توسعه یافته توجه شده است

مجلس سنا از بهر پیچیده بودن و رعایت نشدن توازن در بودجه ملی سال ۱۳۹۷ وزیر مالیه را برای ارایه معلومات به نشست عمومی فرا خواند.

طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ در ماه روان از سوی کابینه تایید شد. پس از تایید از سوی کابینه این طرح دو هفته قبل از سوی وزارت مالیه به مجلس سنا معرفی شد. شماری از اعضای مجلس سنا از پیچیده بودن طرح بودجه ملی شاکی اند و می گویند که در بودجه سال مالی آینده بیشتر پروژه ها به گونه نامتوازن گنجانیده شده است.

درهمین حال، اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفته های این اعضای مجلس سنا را رد می کند و می گوید که در بودجه ملی سال مالی آینده به ولایت های کمتر توسعه یافته بیشتر توجه شده است.

وزیر مالیه در واکنش به انتقاد اعضای مجلس مبنی بر کاهش بودجه عادی و توسعه‎ای می گوید که به علت صرفه جویی در پروژه ها کاهش نیم درصدی در مقایسه با سال پار در بودجه عادی و توسعه‎ای رونما شده است. بر اساس معلومات وزارت مالیه مجموع بودجه ملی سال مالی آینده ۳۷۵ اعشاریه شش میلیارد افغانی است که در مقایسه با سال پار صد میلیارد افغانی کاهش را نشان می دهد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top