خوشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی

بر بنیاد تازه ‌ترین گزارش توسعه افغانستان که از سوی بانک جهانی منتشر شده، پیش ‌بینی می ‌شود که در سال روان میلادی رشد اقتصادی کشور به دو اعشاریه شش درصد برسد.

به اساس گزارش تازه بانک جهانی در باره وضعیت اقتصادی افغانستان، وخامت روز افزون وضعیت امنیتی کشور بالای اقتصاد تأثیر منفی برجا گذاشته است. به اساس این گزارش، با آن که در نیمه اول سال روان میلادی میزان فعالیت ‌های اقتصادی در افغانستان کم ‌رنگ شده است، اما سروی‌ های ربع ‌وار این بانک نشان می دهد که اعتماد سرمایه گزاران برای سرمایه گذاری در کشور اندکی بهبود یافته است.

شوبهم چوهدری مسوول بخش افغانستان بانک جهانی می گوید: “وخامت اوضاع امنیتی تاثیر مستقیم بر تلاش های دولت در راستای تأمین و تداوم رشد اقتصادی و فرصت های کاری و ارایه خدمات عامه برجا گذاشته است.”

بانک جهانی همچنان پیش‌ بینی می ‌کند که در صورت وخیم‌ نشدن اوضاع امنیتی در کشور، رشد اقتصادی در سال آینده میلادی، به سه اعشاریه دو درصد افزایش خواهد یافت.

بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان را وابسته به مبارزه جدی با فساد اداری و حکومتداری خوب می داند.

مسوول بخش افغانستان بانک جهانی می افزاید: “بهبود حکومتداری محلی، گسترش اصلاحات، اعاده اعتماد مردم و مبارزه با فساد از جمله موارد کلیدی به منظور دستیابی به رشد مداوم و رفاه سراسری پنداشته می شود.”

بانک جهانی، مدیریت جمع آوری مالیات، افزایش درآمدهای داخلی و برنامه‌ ریزی به هدف بهبود وضعیت افراد نیازمند را از دستاوردهای حکومت در بخش اقتصادی عنوان می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top