امنیت ملی از کشف یک مخفیگاه سلاح و مهمات شبکه حقانی در پکتیا خبر می دهد

ریاست عمومی امنیت ملی از کشف یک مخفیگاه سلاح و مهمات مربوط به شبکه تروریستی حقانی در ولایت پکتیا خبر داده است.

مسوول رسانه ای ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که، این مخفیگاه جنگ افزار در پی عملیات قطعات خاص این ریاست در روستای راغه ولسوالی چمکنی این ولایت کشف شده است. از این مخفیگاه صد ها هزار  فیر مرمی سلاح های مختلف ثقیل و خفیف به دست آمده است. وی می گوید که، هراس افگنان قصد داشتند با استفاده از این مقدار سلاح و مهمات حملات تروریستی و تهاجمی را در بخش هایی این ولایت راه اندازی کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top