اعضای مجلس نمایندگان خواستار استیضاح رییس عمومی امنیت ملی شدند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به بازرسی دفتر معاون اول مجلس نمایندگان از سوی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی خواستار استیضاح رییس امنیت ملی شدند.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان در نشست روز (دو شنبه ۲۹ عقرب/آبان) این مجلس ادعا کرد که دفتر او ازسوی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی بازرسی شده است. وی این اقدام کارمندان ریاست امنیت ملی را خلاف قانون می خواند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز در واکنش به این اقدام ریاست امنیت ملی خواستار استیضاح رییس امنیت ملی و ارایه معلومات از سوی وی در باره یافته هایش از دفتر معاون اول مجلس نمایندگان شدند.

معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که دفتر او به اساس نامه فرستاده شده رییس مجلس سنا و معاون دوم مجلس نمایندگان بازرسی شده است و هیچ سند مبنی بر فعالیت غیر قانونی به دست نیامده است. قرار بود در آجندای نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان قطعیه سال ۱۳۹۵ خورشیدی مطرح شود. اما معاون اول مجلس نمایندگان برنامه کاری نشست روز دوشنبه را به دلیل حضور رییس دبیرخانه در مجلس آغاز نکرد و نشست عمومی تا چند ساعت مختل شد.

شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از عملکرد معاون اول مجلس نمایندگان می گویند که کشیدگی های اخیر میان او و رییس مجلس به جایگاه خانه ملت را صدمه زده است.

نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان در حالی از سوی معاون اول این تحریم شد که چندی پیش عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان و رییس دبیرخانه این مجلس به اختلاس متهم شده بودند.

نوشته‌های مرتبط


Top