تیم ملی کرکت زیر نزده سال کشور امروز برای نخستین بار قهرمان رقابت های جام آسیا شد. ملی پوشان کشور توانستند در فرجامین دیدار رقابت های جام آسیا، با تفاوت یکصد و هشتاد و پنج دوش تیم ملی پاکستان را شکست بدهند. در پایان این دیدار، اکرام علی ‌خیل، با درخشش در بخش توب اندازی […]

تیم ملی کرکت زیر نزده سال کشور امروز برای نخستین بار قهرمان رقابت های جام آسیا شد. ملی پوشان کشور توانستند در فرجامین دیدار رقابت های جام آسیا، با تفاوت یکصد و هشتاد و پنج دوش تیم ملی پاکستان را شکست بدهند.

در پایان این دیدار، اکرام علی ‌خیل، با درخشش در بخش توب اندازی لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. در این دیدار، نخست بازی را ملی پوشان کشور آغاز کردند و توانستند در پنجاه آور بازی، با از دست دادن هفت بازیکن، دوصد و چهل و هشت دوش را برای پاکستان هدف تعیین کنند. در مقابل، ملی پوشان کرکت پاکستان، نتوانستند هدف تعیین شده را برآورده سازند و در نهایت بازی را با تفاوت یکصد و هشتاد و پنج دوش به ملی پوشان کشور واگذار کردند.