انتقاد مجلس نمایندگان از برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات

مجلس نمایندگان با انتقاد از برکناری رییس کمیسیون انتخابات می ‌گوید که حکومت کمیسیون انتخابات را در انحصار خود در آورده است.

نجیب الله احمدزی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به اساس نامه رسمی شماری از اعضای این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری برکنار شده است. شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در این نامه مدعی شده اند که آقای احمدزی نمی تواند این کمیسیون را رهبری کند. ریاست جمهور هفته گذشته با استناد به همین نامه، رییس کمیسیون انتخابات را برکنار کرد.

اکنون شماری از اعضای مجلس نمایندگان این کار ریاست جمهوری را خلاف قانون می دانند. همایون همایون معاون نخست مجلس نمایندگان می گوید که ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را در انحصار خود قرار داده است و این مساله شفافیت انتخابات آینده را با مشکل مواجه می کند.

ریاست جمهوری طی حکمی از نهادهای مربوط خواسته است تا اشخاصی را به منظور انتخاب به جای رییس پیشین کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری معرفی کنند. اعضای کمیسیون انتخابات از سوی کمیته گزینش به ریاست جمهوری پیشنهاد می شود و رییس جمهور از فهرست پیشنهاد شده اعضای کمیسیون را انتخاب می‌ کند.

نوشته‌های مرتبط


Top